Värmepump i hus – pris per kvm

luftvärmepump som sitter utanför huset

Att köpa en värmepump är ofta en bra idé när man bor i hus. Särskilt effektivt blir det i hushåll som använder sig av direktverkande el som värmekälla snarare än vattenburen värme. Som extra bonus får du både luftrening och luftkonditionering – en vardaglig lyx som börjar bli allt vanligare i Sverige. Investeringen är ofta relativt låg och det tar inte lång tid innan den har betalat tillbaka sig. Att återbetalningstiden är kort är en av de främsta anledningarna till varför många hushåll väljer värmepump som en viktig del av värmelösningen idag.

Det finns många olika typer av värmepumpar på marknaden. Vilken just du bör välja beror på många olika faktorer. Husets storlek påverkar till exempel vilken värmepump som passar bäst, och således brukar även priset per kvadratmeter påverka den totala kostnaden. Vilken typ av värmepump i hus du ska välja beror också på var i Sverige du är bosatt någonstans. En tredje viktig faktor är vilken hushållets nuvarande huvudsakliga värmekälla är. Titta närmare på vår lista över för-och nackdelar med olika typer av värmepumpar för att skapa dig en bild av utbudet. Därefter kan du räkna ut kostnaden för värmepump i hus, per kvadratmeter.

Olika värmepumpar ger olika pris per kvm

Olika värmepumpar kostar olika mycket i drift, men det är inte enbart priset som påverkar vilken värmepump du ska välja till ditt hushåll. Här har vi sammanställt en lista över olika värmepumpar tillsammans med dess för- och nackdelar. Utifrån den kan du få en idé om vilka alternativ du har.

  • Bergvärme

Det som brukar kunna skrämma bort konsumenter från att välja bergvärme är att investeringen är stor. Det kostar mycket att borra och installera bergvärme. Dessutom krävs det att du ansöker om att få borra och ibland måste du även ha tillstånd av din kommun. Det som talar för bergvärme är den väldigt stora ekonomiska besparingen som hushållet kan göra. Det är dessutom ett välbeprövat värmesystem i Sverige. Det syns och hörs heller inte.

  • Frånluft

En värmepump med frånluft sparar pengar, men har relativt lång återbetalningstid. Den ser till att ditt hus ventileras, samtidigt som värmen stannar inomhus. En stor nackdel är att den kräver mekanisk ventilation.

  • Luft-vattenvärmepump

En bra luft-vattenvärmepump kan fungera som huvudsaklig värmekälla i huset. Den kan användas för att värma tappvatten, pool och ger bra värmespridning av vattenburet. Det är dock en dyr investering att installera vattenburen värme. Kostnaden för en luft-vattenvärmepump är dock relativt låg, vilket gör återbetalningstiden kort.

  • Luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepump baseras på ett relativt enkelt system som har låg investeringskostnad och kort återbetalningstid. Den största fördelen med en luft-luftvärmepump är den stora besparingen du kan göra i elförbrukningen. Den erbjuder också både luftrening och luftkonditionering. Den stora nackdelen är att en luft-luftvärmepump får sämre effekt vid kyligare utetemperaturer, vilket betyder att den gör minst nytta när den behövs som mest. Värmen hindras också av stängda dörrar och luft-luftvärmepumpens ljud kan störa omgivningen.

Så räknar du ut kostnaden för värmepump i hus

Räknar på kostnaden för värmepump

Om du vill få ett hum om den månatliga kostnaden för värmepump i hus och priset per kvm kan du räkna ut det i tre enkla steg.

Värmebehovet i hushållet

Hur ditt hushålls värmebehov faktiskt ser ut påverkar din värmepumps pris per kvm. Ju större värmebehov du har, desto större effekt krävs det att du har på din värmepump. Det finns värmepumpar som har mer effektbehov respektive mindre och priset blir därefter.

En större svensk villa brukar förbruka omkring 20 000 kWh per år, men ditt exakta värmebehov kan du kontrollera mer noggrant genom att se över gamla räkningar och sammanställningar från din nuvarande värmeleverantör. Om du utgår från en årsbrukning på 20 000 kWh kan du snabbt se hur stora besparingar ditt hushåll kan göra genom att installera en värmepump. Direktverkande el förbrukar nämligen upp till fyra gånger så mycket el som en värmepump. Årsförbrukningen för ett hushåll som i nuläget kräver 20 000 kWh per år kan med andra ord minska sin elförbrukning till endast 5 000 kWh per år.

Värmepumpens årsmedelvärmefaktor

Värmepumpens så kallade SCOP-värde, det vill säga årsmedelvärmefaktor, påverkar också priset du behöver betala per månad. Ett genomsnittligt SCOP-värde i Sverige brukar ligga någonstans runt 4.

Marknadens elpris

Elpriserna som råder i Sverige påverkar självklart också den slutliga kostnaden. I nuläget ligger marknadens elpris på ungefär 1,4 kronor per kWh. Om du vill ha fortsatt koll på hur din kostnad för värme utvecklar sig varje månad gäller det alltså att hålla koll på elprisernas utveckling. Ta gärna ställning till om du skulle kunna ha nytta av fast elpris. Det kan vara särskilt fördelaktigt om du har en väldigt hög elförbrukning och vill kunna känna dig trygg med att din hushållsbudget håller oavsett hur utvecklingen för elpriserna ser ut.

Uträkning och pris per kvm

Nu har du alla siffror du behöver för att kunna räkna ut den totala månadskostnaden. Därmed kan du också få fram priset per kvm på ett enkelt sätt. Börja med att dela den årliga elförbrukningen med SCOP-värdet. Då får du fram den årliga elförbrukningen med värmepump. För att få fram den årliga driftskostnaden tar du sedan elpriset per kWh och multiplicerar det med elförbrukningen. Den månatliga driftskostnaden får du genom att dividera driftskostnaden per år med 12 (antalet månader per år).

Värmebehov per år20 000 kWh
Elförbrukning med värmepump per år20 000 kWh / 4 SCOP = 5 000 kWh
Driftskostnad per år5 000 kWh x 1,4 kr = 7 000 kr
Driftskostnad per månad7 000 kr / 12 = 583 kr

Ta därefter den totala månadskostnaden och dela upp på ditt hushålls storlek (per kvm), så får du fram priset per kvm.