Vad kostar en husförsäkring?

Bild som illustrerar "husförsäkring" genom att en person håller sina händer över ett trähus.

När du ska skaffa en försäkring till ditt hus är det en rad faktorer du behöver ta hänsyn till, såsom försäkringsbelopp, pris och omfattning. Men vad styr egentligen kostnaden för en husförsäkring? Vad ligger självrisken på? Vad ersätts om huset brinner? Ingår reseskydd, stöldskydd, allrisk…? Frågorna är många och svaren kan dessvärre variera kraftigt mellan olika försäkringsbolag. Här rätar vi ut frågetecknen och guidar dig rätt i djungeln av hemförsäkringar.

Hemförsäkring, villaförsäkring eller villahemförsäkring?

Det finns flera olika typer av försäkringar för hus och det är viktigt att välja rätt. Om du bor i villa eller radhus behöver du ha både en hemförsäkring och en villaförsäkring, alternativt en villahemförsäkring. Men vad är då skillnaden mellan dessa?

Hemförsäkring – för dig och dina saker

En ren hemförsäkring gäller bara dig och dina ägodelar (lösöre) – alltså inte själva byggnaden. Det räcker dock att teckna en hemförsäkring för hela hushållet. Premien omfattar alla familjemedlemmar som bor under samma tak, så se upp med onödiga dubbletter! I hemförsäkringen ingår vanligtvis även reseskydd, överfallsskydd, rätts- och ansvarsskydd, samt skydd mot ID-stöld.

Villaförsäkring – för huset och tomten

Har du redan en hemförsäkring som du trivs med, exempelvis via ditt fackförbund, behöver du endast försäkra själva huset och tomten det står på. Då räcker det med en villaförsäkring. Detta är även ett bra alternativ om du hyr ut ditt hus och den boende har en egen hemförsäkring. Detsamma om fastigheten är under uppbyggnad eller inte används som bostad och står tom under en period. Villaförsäkringen inkluderar alla fasta konstruktioner som tillhör huset och tomten, men inte personer, möbler, kläder och andra prylar. Rätts- och ansvarsskydd ingår dock för dig som villaägare.

Villahemförsäkring – allt i ett

En hemförsäkring är alltid kopplad till din privata folkbokföringsadress, medan en villaförsäkring kan tecknas för varje hus du äger, vare sig du bor där eller ej. En villahemförsäkring är en kombinationsförsäkring som både täcker in huset, tomten, dig, din familj och ert bohag. Omfattningen varierar mellan olika bolag, men en villahemförsäkring kan ersätta skador som uppkommer både på fastighet, egendom och personer, exempelvis till följd av överfall, stöld, inbrott, brand, läckage, förekomst av skadedjur eller naturfenomen såsom översvämningar och blixtnedslag. Du kan även komplettera skyddet med en så kallad drulle-, oturs- eller allriskförsäkring.

Nybyggnationer

Pooler, bryggor, staket, flaggstänger, belysningsarmaturer och liknande som ligger inom fastighetsgränsen brukar automatiskt räknas in i husförsäkringen, likaså pågående byggprojekt. Men om du uppför en ny konstruktion på tomten, såsom ett växthus, garage eller en friggebod, måste du komma ihåg att meddela försäkringsbolaget så att den färdigställda byggnaden skrivs in i försäkringsbrevet innan nästa premieperiod påbörjas – annars kommer den inte att omfattas av försäkringen.

Fullvärdesförsäkring

Om du tar ett bostadslån i samband med att du bygger eller köper ett hus brukar banken kräva att du tecknar en fullvärdesförsäkring. Det innebär att fastigheten är försäkrad till sitt faktiska värde och att det inte finns några beloppsbegränsningar i villkoren. Skulle en skada uppstå görs dock ett åldersavdrag för den affekterade delen av byggnaden. Avdraget plus självrisken utgör den summa du måste stå för själv innan ersättningen träder in.

Premie och självrisk

Självrisken är ett förutbestämt belopp som du behöver betala ur egen ficka vid varje skadetillfälle. Beloppet får du i regel välja själv i samband med att du tecknar försäkringen. Vissa händelser, såsom läckage, översvämningar och kostnader för rättsliga processer, kan dock vara förknippade med en särskild självrisk.

Priset på din villahemförsäkring beräknas individuellt utifrån dina och husets förutsättningar. Premien baseras bland annat på byggnadens storlek och ålder, angivna försäkringsbelopp för fastighet och lösöre, antal personer i hushållet, var i landet du bor, samt din egen ålder och eventuell skadehistorik. Totalkostnaden påverkas även av den självrisk du väljer. Ju högre självrisk – desto lägre pris.

Viktigt att jämföra flera olika husförsäkringar

Kvinna jämför försäkringar

Många försäkringsbolag erbjuder rabatter och/eller paketpriser om du tecknar både hem- och villaförsäkring hos dem. Såväl premier som innehåll och villkor kan dock skilja sig mycket åt mellan olika bolag, och även mellan olika husförsäkringar hos samma aktör. Därför är det alltid en god idé att jämföra flera olika alternativ innan du antar ett visst erbjudande.

Det kan visserligen ta lite tid att gå igenom allt det finstilta, men i längden är det i regel väl värt besväret. Den billigaste villahemförsäkringen kan lätt bli den dyraste om olyckan är framme och den aktuella händelsen inte omfattas av villkoren, så se till att kolla upp vad som ingår i premien och vilka eventuella tillägg du behöver göra för att försäkringen ska täcka in dina specifika behov. Om det känns omständligt att kontakta flera olika bolag på egen hand kan du ta hjälp av en jämförelsesajt som erbjuder offertjänster, såsom Compricer.se.

Vad ingår egentligen i en villaförsäkring?

När du söker och jämför husförsäkringar lär du snart märka att benämningarna inte alltid motsvarar omfattningen. Länsförsäkringar har till exempel valt att kalla sin villahemförsäkring för villaförsäkring, även om den inkluderar både hus och hem. Vill du bara försäkra byggnaden är det bolagets ”villaförsäkring, enbart hus” som gäller. Även If har döpt sin villahemförsäkring till villaförsäkring, så om du endast önskar en försäkring för ditt hus är det företagets ”villabyggnadsförsäkring” du ska välja.

Det kan bli en aning förvirrande med alla begrepp, så för att göra det lite enklare för dig har vi sammanställt en översikt som visar lite tydligare vad som ingår i respektive försäkringstyp. Observera att If har flera varianter av villahemförsäkring med olika omfattning – standard, extra och stor, medan Länsförsäkringar har ett grundpaket till vilket du kan addera olika tillägg. Även If har ett antal tilläggsförsäkringar tillgängliga utöver de färdiga paketen, men i tabellen nedan har vi endast utgått från företagens baserbjudanden. Notera även att självrisk, maxbelopp och exakt vad som ersätts under respektive punkt kan variera mellan bolagen.

Översikt – olika husförsäkringar

Bolag och försäkringstyp/ OmfattningIf villa(hem)försäkringIf villabyggnads- försäkringLänsförsäkringar villa(hem)försäkringLänsförsäkringar villaförsäkring, endast hus
AnsvarsskyddIngårIngårIngårIngår
RättsskyddIngårIngårIngårIngår
Inbrott, brand, skadegörelseIngårIngårIngårIngår
LäckageIngårIngårIngårIngår
Naturskador (storm, blixtnedslag, översvämning)IngårIngårIngårIngår
Installationer, glas och sanitetIngårIngårIngårIngår
SkadedjurssaneringIngårIngårIngårIngår
Egendomsskydd, lösöreIngårIngår
ID-skyddIngårIngår
ÖverfallsskyddIngårIngår
ReseskyddIngårIngår
KrisskyddIngårIngår
Allrisk, lösöre
Allrisk, byggnad

If och Länsförsäkringar är givetvis inte de enda aktörerna som erbjuder försäkringar för hus. Folksam, Trygg Hansa, Aktsam, ICA, Moderna och Dina Försäkringar är andra bolag som kan vara värda att kika närmare på om du är i behov av en hem- och villaförsäkring.