Vad kostar det att totalrenovera ett hus?

Hus i mycket dåligt skick, måste renoveras

Att köpa ett fallfärdigt hus och totalrenovera kan kännas lockande. Kanske ligger huset på en vacker tomt och därför vill man köpa just det huset eller så gillar man tanken på att renovera huset helt efter eget tycke och smak. Här nedan har vi sammanställt några olika renoveringsåtgärder och vad de kan kosta men kom ihåg att alla tomter, hus och renoveringar är unika och det kan bli både billigare och dyrare.

Planering, samarbete, tid och pengar

Att totalrenovera ett hus är en tidskrävande och dynamisk process. Det är många moment som ska planeras och flera olika hantverkare som ska samarbeta. För att få ett så lyckat resultat som möjligt är det viktigt att du gör en noggrann kalkyl och planering innan renoveringen börjar men var sedan beredd på att oförutsedda händelser kommer att uppstå under arbetets gång. Att renovera i rätt ordning lönar sig.

Det bästa är att börja med husets utsida och då ingår projekt som takläggning, fasad och fönster. Utgå från besiktningsmannens protokoll så kan du få en bra uppfattning av vad som måste göras och vilka områden som bör prioriteras. När det utvändiga arbetet är klart kan man börja titta på sådana saker som isolering, uppvärmning och rör för att till slut börja arbeta inne i huset med badrum, kök, väggar och golv.

Utvändig totalrenovering

Att börja med taket är smart. Om taket läcker och det kommer in vatten i huset kan det få stora konsekvenser med vattenskador, fukt och mögel. Kostnaden för taket beror på hur mycket du måste göra. Behöver du byta allt, från råspont till takpannor, kan du räkna med en kostnad på runt 150 000 kr för arbetet och materialet för ett normalstort tak.

Kontrollera också husets dränering. En dränering ska leda bort dagvatten och nederbörd bort från huset så att det inte uppstår fuktskador och mögel på grunden. Detta är särskilt viktigt om huset har en inredd källare. Ett dränerings- och isoleringsarbete brukar landa på 2500 – 3500 kr per löpmeter. Behöver du byta fasaden ska du också se till att tilläggsisolera. Genom isolering kan du få minskade värmeförluster och på så sätt lägre uppvärmningskostnader. En ny fasad med tilläggsisolering på ett 1,5 planshus som är 120 kvadratmeter stort kan kosta runt 120 000 kr med arbetet och materialet inkluderat. Valet av material styr slutpriset.

Nu är det dags att se över husets rör och värmesystem. Vattenburen golvvärme ger en jämn och skön värme i huset. Ett alternativ är att installera vattenburen golvvärme i husets undervåning. När värmen stiger kan även övervåningen ta del av värmen. Vill man inte lägga in vattenburen golvvärme kan vattenburna radiatorer vara ett alternativ. Och var kommer då värmen ifrån? Här finns flera olika alternativ, till exempel frånluftsvärme, bergvärme, jordvärme eller solenergi. Vilket alternativ som passar bäst i ditt hus beror på var huset ligger, vilka förutsättningar som finns och hur stor elförbrukningen är. Ta in offerter från flera olika företag och jämför dem sedan noggrant med varandra. I din kommun finns också en energi- och klimatrådgivare som kan ge tips och råd hur du ska tänka.

Att renovera fönster är en tidskrävande renovering, i vissa fall kan det helt enkelt bli billigare att sätta in nya fönster. Ta in offerter från olika fönsterföretag och titta på företagens referenser. Kontrollera noga vad som faktiskt ingår i offerterna när du jämför dem. Ingår till exempel ny montering av fönsterbleck och nya foder?

Invändig totalrenovering

Kvinna målar en vägg blå

En totalrenovering innebär att allt ska göras om i huset och priset per kvadratmeter brukar landa på mellan 8000 och 12000 kr om man med en totalrenovering inkluderar badrum, kök, tvättstuga, el och ytskikt med arbetet och byggmaterialet inkluderat. I priset ingår inte om man vill göra om rumsdispositionen och flytta bärande väggar och i detta fall ingår inte heller inköp av inredningen som köksskåp och handfat. Naturligtvis kan det bli både billigare och dyrare beroende på en mängd olika faktorer som hur mycket arbetet du gör själv och val av material. Detta pris kan man alltså räkna med vid en totalrenovering inomhus. Utöver detta pris tillkommer kostnader för utvändigt arbete som fasaden, dränering, tak- och fönsterbyte och återställandet av trädgården med gräsmatta och uteplatser.

Att renovera ett badrum utan golvbrunn kan kosta någonstans mellan 70 000 och 90 000 kr. Ett badrum eller en tvättstuga med golvbrunn kräver mer arbete med tätskikt och fuktspärr. En tvättstuga eller ett badrum är ofta lite större utrymmen och arbetstimmarna kommer att bli fler.

En tvättstuga kan kosta allt från 90 000 kr upp till runt 130 000 kr och ett badrum mellan 150 000–175 000 kr. Välj badrumsfirma noggrant  och med omsorg. När arbetet är klart ska du få ett våtrumsintyg.

Att renovera köket är också en stor kostnad och beroende på hur stort köket är kan man räkna med allt från 100 000 kr upp till 130 000 kr. Vilken prislapp det slutgiltiga köket kommer att hamna på beror mycket på vilka köksluckor, bänkskivor och vitvaror du väljer.

Nu kommer arbetet med ytskikten; att måla eller tapetsera väggarna, måla taket och alla snickerier och lägga nytt golv. Priset här styrs av hur stora ytorna är, hur mycket underarbete som måste göras och materialvalen. Den sista stora posten för en invändig totalrenovering är elen. Om du behöver dra om hela elsystemet, alltså riva ut befintliga el och dra nya kablar måste du räkna med detta i din kalkyl.

Priserna som nämnt ovan är en uppskattning av vad en invändig totalrenovering kan kosta om man väljer en normal standard. Många som väljer att totalrenovera ett hus väljer lyxigare utförande med unika lösningar som är tar längre tid och är mer kostnadsdrivande.

Som framgår här ovan är det svårt, nästan omöjligt, att räkna fram generella kostnader för en totalrenovering. Det är så många olika faktorer som styr totalkostnaden. Har du möjlighet att göra en del av arbetet själv och handla material på rea och utförsäljningar kan du komma ner i pris. Tänk också på att hantverkskostnader och materialkostnader ofta är högre i städerna jämfört med landsbygden.