Vad kostar det att bygga ett hus?

Många drömmer om att bygga hus. Det är spännande att leta efter en perfekt tomt, fundera över hur huset ska se ut och sedan kontakta olika företag för att begära in offerter. Det är många olika faktorer som styr hur mycket det kostar att bygga ett hus. Priset styrs bland annat av var du bor, priset och beskaffenheten på tomten, vilken huskonstruktion du väljer, materialvalet och om du väljer att göra en del av arbetet själv.

I de flesta fall är det dyrare att bygga ett hus än att köpa ett hus, men fördelarna är så klart att du får bestämma hur det ska se ut och välja material och färger. Det är svårt att uppskatta exakta priser men här kommer vi gå igenom vilka kostnader som du kan räkna med och viktiga saker att tänka på vid ett husbygge.

Några faktorer som påverkar huspriset

Var någonstans i landet du bor påverkar faktiskt huspriset. I storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, är hantverkskostnaderna ofta högre och även materialkostnaderna kan kosta mer. Tomtpriserna styrs också av din geografiska placering. När man pratar om att välja tomt, oberoende om man ska köpa ett hus eller bygga ett hus, är det tomtens läge som bestämmer priset. Storleken spelar förstås också roll men läget brukar vara det avgörande för privatpersoner. Tomtpriserna är mycket högre i storstadsregionerna jämfört med övriga landet och ligger tomten nära vatten ökar priset ytterligare.

Valet av tomt styr också priset på markarbetet. Detta är ofta en osäker post i kalkylen då det ibland på förhand är svårt att avgöra hur stort det arbetet kommer att bli. Finns det mycket sten eller berggrund på tomten kan man behöva spränga för att kunna bygga och är det istället lös mark kan man behöva påla upp för att husgrunden ska bli stabil. Vill du ta reda på hur marken ser ut på tomten kan man göra en geoteknisk markundersökning. Till tomten ska man sedan ansluta avlopp, el, nätverk och vatten och när huset är klart ska trädgården återställas.

Vilken typ av hus är nästa faktor som påverkar husbyggets pris. Olika huskonstruktioner kostar olika mycket. Ett enplanshus är till exempel dyrare att bygga än ett 1,5-planshus. Detta beror på att grundarbetet av marken är dyrare än att bygga till en extra våning på höjden. Väljer du att bygga ett hus i vinkel eller med balkong, burspråk eller takkupor är detta också faktorer som gör husbygget dyrare. Det blir billigare att bygga hus om man anpassar utseende på huset efter själva konstruktionen. En sådan sak kan vara att anpassa fönstrens placering efter reglarna för att inte behöva förstärka upp ytterligare.

Färdiga modulhus eller nyckelfärdiga hus anpassas ofta efter konstruktionen för att det inte ska bli så dyrt. Man väljer helt enkelt att låta det praktiska och mest kostnadseffektiva gå före estetiken. På ett arkitektritat hus är det ofta tvärtom. Ett arkitektritat hus är ett unikt hus, ofta med höga estetiska krav. Husen byggs efter speciella önskemål, ofta med en dyrare konstruktion med udda mått och väl valda material som gör att priset ökar. Det finns prefabricerade hus som är arkitektritade men här måste arkitekten hålla sig inom vissa ramar som givna mått och andra konstruktionslösningar.

Materialvalen är också en faktor som styr det totala kostnaden. Ett stenhus är ofta dyrare än ett trähus med träfasad. Andra materialval som val av takbeklädnad och köks- och badrumsinredning styr också priset. Tänk dock på att de billigare alternativen, till exempel val av fönster, inte alltid är det billigaste i längden. Nu kommer vi till en annan stor kostnadsfaktor i kalkylen. Vem ska bygga huset? Väljer du en totalentreprenör kommer det att bli dyrare. Fördelarna är att du sparar tid och att du inte själv behöver någon kunskap. Delad entreprenad blir billigare men då måste du vara beredd på att det kommer att krävas mycket tid för att styra och samordna projektet. Ett sista alternativ är att göra en del av arbetet själv och på så sätt styra priset. Här gäller det dock att ha både tid och kunskap.

Husets konstruktion styr kostnaden

Här nedan ser du en tabell som kan ge en fingervisning om vad ett husbygge kan kosta. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla husbyggen är unika och att priserna styrs av till exempel läget på tomten och materialval.

Arkitektritade hus är mycket svåra att sätta ett högsta pris per kvadratmetern på. Ett arkitektritat hus kan nästan kosta hur mycket som helst. Det beror på vilken arkitekt du väljer och vilka önskemål du har på huset.

Likaså är det svårt att räkna ut hur mycket det kommer att kosta att bygga ett hus i lösvirke. Det beror helt enkelt på hur mycket du kan göra själv. Är du inte elektriker ska du till exempel anlita en elektriker för dragning av elen. Är du inte helt säker på hur grunden till huset ska konstrueras ska du anlita en markarbetare. Samma sak gäller för VVS och badrumsbygget. I tabellen har vi inte räknat med priset på tomten, markarbetet och olika anslutningsavgifter.

Typ av husPris per kvadratmeter
Nyckelfärdiga hus med träfasad12 000-25 000 kr
Nyckelfärdiga stenhus15 000-25 000 kr
Arkitektritade trähus18 000-25 000 kr
Arkitektritade stenhus20 000-30 000 kr
Lösvirkesbyggda trähus8 000 kr och uppåt

En huskalkyl ger en fingervisning om totalkostnaden

Går du i husbyggartankar rekommenderar vi att du tar god tid på dig att fundera över vilket typ av hus som passar dig och din familj, var du vill bo, vilka material du vill använda och om du vill göra en del av arbetet själv.

Det är mycket svårt att räkna på den totala kostnaden för ett husbygge men ju noggrannare du gör din kalkyl desto mindre överraskningar kommer du att få när väl husbygget drar igång. Poster som man kanske inte tänker på är till exempel kostnader för lagfart, bygglov, besiktningsman och försäkringar.

Gör en huskalkyl och försök att få med alla poster för att komma så nära totalkostnaden du kan. Begär också in offerter från flera bolag så att du kan jämföra dem och begär även in referenser. Hur nöjda andra kunder har varit kan ge dig en bra fingervisning om det är ett seriöst företag eller inte. Det är också viktigt att kontrollera företagens ekonomi och att de har F-skattsedel.