Vad kostar det att bygga en husgrund?

Gjuta husgrund

När du ska bygga en husgrund är det flera faktorer som påverkar vilket pris det blir. En av dessa är om du ska bygga ett hus eller garage. Ett garage behöver inte lika mycket isolering men ett grövre armeringsnät och en villahusgrund planeras på annat sätt. I den här artikeln tänker vi utgå från att ett hus ska byggas.

Att jämföra offerter från olika entreprenörer

Det är bra att ta in flera offerter men det kan vara svårt att jämföra vissa delar. I offerter som du får in kan du exempelvis se om frakten ingår i de kostnader som du har fått specificerade. Du kan också jämföra vilka kostnader som byggentreprenaden bakar in i arbetet, det kan därför vara bra att ha lite koll på vad som ska göras för att minimera att hantverkaren själv tar beslut kring detta.

Ett annat tips är att kolla upp vilka steg i arbetet som kan innefatta dolda kostnader. Exempelvis kräver ett arbete med färdiggjutna grundbalkar kranbilar. Andra faktorer som kan döljas i offerter är att betongbilar kan behövas. Läs på lite för att ha koll och fråga leverantören som lämnar offert.

Ett riktpris för ett komplett paket av husgrund

I det här exemplet ingår följande:

Frakt

Vattenburen golvvärme

Cellplast kvalitet

Tjocklek på cellplast   

Dimension på armeringsnät

Höjd på kantelement (L-element eller U-element)   

Ingår ej

Ingår

s100   

300 mm

5150 

400 mm

Här är prisexempel i olika storlekar av betongplattor i ett plan:

Betongplatta storlek                            OmkretsPris exkl. momsPris inkl. moms
70 kvm34 m31 750 kr40 000 kr
100 kvm40 m41 700 kr52 125 kr
150 kvm50 m59 924 kr74 900 kr

Priser för cellplast, grundisolering och markisolering till husgrunden

Cellplastens pris beror på flera faktorer som notospont, kvaliteten på cellplasten, mängden cellplast som behövs i kvm och tjockleken på själva cellplastskiva. Följande exempel är baserat på en cellplastskiva i kvadratmeter som har en tjocklek på 100 mm utan notospont.

Cellplast kvalitetPris exkl. moms                          Pris inkl. moms
S8048 kr60 kr
S10052 kr65 kr
S200 (används ofta när grunden behöver klara tyngre laster)85 kr106 kr

Priser för vattenburen golvvärme

golvvärme - värmeslinga

Vattenburen golvvärme kan skilja sig mycket åt beroende på objekt. Uppvärmningskriterier (värmepumpar) och även typen av byggnad (om det är en ny villa, en tillbyggnad eller ett garage) har stor betydelse men prisexemplen nedan är iallafall en riktlinje.

Storlek på betongplatta  OmkretsPris exkl. momsPris inkl. moms
70 kvm34 m8 050 kr10 062 kr
100 kvm40 m11 500 kr13 375 kr
150 kvm50 m17 250 kr21 561 kr

Priser för betongen till betongplatta

Betongbilen kan kosta väldigt mycket i framkörning, även om det bara är till ungefär 2-3 kvm. Nedanstående schabloner ger i alla fall ett hum om vad det kan kosta.

Mått                                                    Pris inkl.. moms
Kvadratmeterpris150-210 kr/kvm
Kubikmeterpris1 500 kr
Schablon 100 kvm platta22 500 kr

Du kan behöva spränga om du ska bygga på en bergig tomt

Om du ska bygga ett hus på en tomt som är bergig kan du behöva spränga. För att få bästa möjliga pris för sprängning är det fördelaktigt att lägga tid på att planera. Vanligast är det ett fast pris som erbjuds vid sprängning. Det kan dock tillkomma ytterligare områden som behöver sprängas vilket betyder att priset stiger.

Faktorer som är nödvändiga för att företag som arbetar med sprängning ska kunna ge ett rättvisande pris är djupet som behövs för att borra, hur mycket berg det handlar om och att det finns ritningar på grunden.

Tänk på det här när du tar in offerter från olika företag:

 • Det blir billigare om du själv rensar ytan där huset ska stå.
 • Försök att ta färdiga höjder som entreprenören kan kolla på.
 • Mät ytan och ta reda på ett ungefärligt snittdjup, detta för att försöka ta fram ett ungefärligt antal kubik.
 • Istället för att frakta bort materialet som sprängs kan du fundera om det går att använda som utfyllnad någonstans på tomten.
 • Skicka även med ritningar till entreprenörerna.

Tillstånd och besiktningar av byggnader i området omkring sprängningen

Ska det sprängas behöver entreprenören ha försäkring samt tillstånd från polisen. Det är också viktigt att du och entreprenören tillsammans tar reda på vilka byggnader i området som behöver besiktas inför sprängningen och även få vibrationsmätare installerade. Enligt lag måste byggherren se till att alla byggnader inom området kring sprängningen blir besiktade för att inte bli negativt påverkade eller skadade.

Prisexempel för sprängning

I det här exemplet har vi utgått från att det ska sprängas 150 kubik berg till en husgrund. Tre byggnader i området påverkas av sprängningen och det är annars idealiska förhållanden.

Arbetstid (4 dagar): 35 000 kr

Materialkostnad sprängning: 15 000 kr

Etableringskostnad (transportering av sprängmattor och borrvagnar): 7 000 kr

Administration och tillstånd: 2 000 kr

Besiktning: 13 500 kr

Mätpunkter:   2 400 kr               

Grävmaskinist: 20 000 kr                      

Tippavgift: 20 000 kr

Totalt:  114 900 kr

Tänk på det här när du ska beställa en husgrund

 • Hur stor är byggnaden som ska byggas? Detta kan påverka priset mycket.
 • Hur ska schaktmassor tas bort?
 • Hur ska överraskningar hanteras? Exempelvis stora stenar som upptäcks vid grävning eller hur djupt finns grundvattnet.
 • Var bor du? Ta reda på information kring bygglov i din kommun.
 • Tänk på dräneringsbehoven, se till att ha en bra lutning bort från byggnaden så du kan avlasta dräneringssystemet. Fundera också på var och hur du ska koppla på din brunn.
 • Hur ser dagvatten och grundvattensituationen ut kring ditt hus? Behöver nya brunnar anläggas eller nya dagvattenkassetter?
 • Kommer du behöva skydda ditt hus mot radon? Då kanske du behöver ett radonskydd.

Det kan vara en hel del att tänka på när du ska bygga en husgrund. Fundera på punkterna i den här artikeln och ta in offerter från flera olika företag och jämför dessa. Var noggrann med att kolla vad som ingår och inte ingår. Tänk också på vad du själv kan göra och vad som är värt att kosta på sig för att det ska bli rätt från början.