Pris för ditt Attefallshus

Tanken med Attefallshuset är att du smidigt ska kunna utöka mängden byggnader på tomten utan krav på bygglov. Det började år 1979 då bostadsminister Birgit Friggebo ändrade bygglagen och tillät komplementhus upp till 10 m2. Från 2014 är det tillåtet att bygga 25 m2 och den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall hade förhoppningar om att lösa bostadskrisen eftersom det ansågs tillräckligt stort för ett permanent boende. Populariteten har inte blivit så stor som Attefall hoppades på och många tycker fortfarande att det är för liten yta för ett fast boende. Vår nuvarande bostadsminister, Per Bolund, har därför ytterligare höjt gränsen och från den 1 mars i år kan du bygga komplementbostäder upp till 30 m2. Kanske kommer vi snart att referera till husen som ”Bolundare”.

Vilket pris har ett Attefallshus?

Den frågan går inte svara på utan att ringa in vilken typ av byggnad du vill ha. Eftersom det som definierar Attefallshuset är begränsningen av storlek kan du välja att bygga allt från ett enkelt förråd till ett isolerat året-runt-boende med både kök och badrum. En högre standard medför givetvis ett högre pris och dessutom längre ansökningsprocess hos kommunen. Dessutom beror kostnaderna i allra högsta grad på hur mycket arbete du är beredd och kapabel att göra själv. Om du anlitar snickare och markentreprenörer måste du addera lönekostnader i beräkningen. Ett Attefallshus kan levereras nyckelfärdigt och ställas på tomten med sin fulla funktion och i så fall är det enda arbetet att lägga en grund samt bistå med el, vatten och avlopp. Du kan utgå från tre olika punkter när du räknar på kostnaderna för ditt hus: förberedelse, uppförande och färdigställande.

Anmälan till byggnämnden

Även om du inte behöver bygglov för ditt Attefallshus måste du anmäla bygget till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Du behöver också följa vissa bestämmelser såsom avstånd till tomtgränsen och om du planerar att bygga i strandskyddade områden eller på historiska platser kan du få negativt svar från din kommun. I din ansökan ska du ha med ritningar, situationsplan samt en kontrollplan. Ditt pris för handläggningen är varierande från kommun till kommun och beror också på vilken standard du har tänkt dig för ditt hus. Om du vill ha ett vinterbonat hus med full utrustning vilket kräver större arbeten kan det hända att din kommun kräver en kontrollansvarig eller byggbesiktning vilket gör din ansökningsprocess dyrare. Vi landar på ett pris från 3000 kr för enklare förråd upp till hela 30 000 kr för de mest omfattande projekten.

Förberedelser

Gammalt attefallshus, används som förråd

Beroende på vilken grund som lämpar sig bäst för din tomt blir förberedelsearbetet olika kostsamt. Den vanligaste och mest ekonomiska lösningen är att använda plintar som grund men i vissa fall kan det lämpa sig bättre med plattor. Huruvida du vill ha vatten och avlopp till ditt Attefallshus eller inte gör givetvis också stora skillnader i kalkylerna då detta arbete kostar dig runt 50 000 kr. Ett slutgiltit pris för markarbetet skiljer sig väldigt mycket mellan olika tomter och kan som minst bli 20 000 kr för de enklaste konstruktionerna. Om du vill ha ett hus att bo i året runt kan du normalt räkna med ett pris runt 200 000 kr men det kan kosta ända upp till 350 000 kr.

Uppförande

Förhoppningsvis är du händig och kan göra en stor del av arbetet själv. Att köpa färdiga Attefallshus som ställs direkt på din tomt kostar tredubbla beloppen i jämförelse med om du köper byggsatser. Billigast blir det att bygga från grunden med lösvirke och detta ger dig också större valmöjligheter i utformningen av huset. Du bör vara uppmärksam när du köper byggsatser då vissa har förarbetet färdigt medan andra behöver vidare behandling, t.ex. målning. Därför skiljer sig priserna mellan olika byggsatser åt trots att de är till synes samma delar. Om du ska ha badrum och kök i ditt Attefallshus höjs förstås kostnaderna avsevärt och du kan jämföra med vanliga installationer i andra bostäder. Ju fler bekvämligheter du önskar desto dyrare blir det. För ett enkelt förråd behöver byggsatsen inte kosta mer än 20 000 kr medan du kan gå ända upp till en miljon för ett färdigt bostadshus med maximal komfort och vinterboning.

Efterarbete

En bolundare som är inredd till ett gästhus

När ditt Attefallshus står på plats med alla nödvändiga installationer kanske du vill lägga tid och pengar på efterarbete såsom inredning och altan. Här gäller samma sak som för allting annat, ju mer arbete du kan göra själv desto billigare blir det. Om du anlitar en byggfirma för att bygga altanen kan du räkna med ett pris mellan 1000 kr/m2 och 1500 kr/km2 med material inkluderat.

Totalpris

Om ditt framtida Attefallshus är av den absolut enklaste typen, d.v.s. en förrådsbyggnad utan några som helst bekvämligheter eller vattenförsörjning kan du som lägst behöva betala strax över 100 000 kr från projektering till färdigställt hus. Detta förutsätter att du gör det mesta själv och att din tomt kräver minimala markarbeten under förberedelserna. En isolerad byggnad med möjligheten att bo i kan som lägst landa kring 250 000 kr under förutsättning att du använder dig av lösvirke och inte färdiga byggsatser. Om du monterar huset själv med färdiga byggsatser är en trolig kostnad för hela projektet ca 500 000 kr. Nyckelfärdiga Attefallshus som ställs på tomten i sin fullständiga form sparar dig mycket arbetstid men kostar också betydligt mer och en uppskattning på totalpriset är 1,5 miljoner kr.

Ett tips är att jämföra offerter och vara noga med vilka företag du anlitar. Priset för exempelvis markentreprenörer skiljer sig markant mellan olika aktörer och vi rekommenderar att du tar in flera prisförslag innan du bestämmer dig. Likaså bör du vara noga med vad som ingår i varje produkt. Två olika Attefallshus kan se ut att ha samma standard men sen visar det sig att det ena saknar kakel i badrummet vilket medför extra kostnader för dig.

Slutpriset för ditt Attefallshus beror framförallt på vilken kvalitetsnivå på byggnaden du önskar, vilka val du gör och vilka förutsättningarna är på just din tomt.