Underhållsplan – undvik dyra överraskningar

Mor och dotter byter glödlampa

Många drömmer om att bo i hus men har svårt att hantera alla åtaganden som husägandet innebär. Trädgårdsskötsel, ommålning, fönsterbyten och takläggning är bara några av många sysselsättningar för husägaren och det är inte alltid lätt att veta i vilken ände och med vilket projekt du ska börja. När taket behöver läggas om eller repareras är det det kanske inte läge för att ditt värmesystem behöver bytas ut exakt samtidigt.

Det kan bli svårt ekonomiskt när alla utgifter kommer på en gång och för att undvika detta bör du utforma en underhållsplan så att du får uppsikt över vilka utgifter du kommer att få, och ungefär när.

Du kan med hjälp av underhållsplanen minimera antalet överraskningar och se till att du alltid ligger steget före med pengar avsatta för de mest nödvändiga åtgärderna.

Om du önskar renovera, bygga ut och helt enkelt göra ditt hus finare att bo i så är det också bra att kunna utgå från underhållsplanen för att hitta rätt tid för dessa mindre akuta insatser. Med en underhållsplan kan du checka av åtgärderna efter hand och du behöver inte oroa dig för att glömma något viktigt.

Besiktning

Låt en besiktningsman gå igenom allt i huset med noggranna mätningar och undersökningar för att få en uppfattning om husets nuvarande status. De kan peka på de mer akuta åtgärderna som bör prioriteras i din underhållsplan samt ge dig en idé om hur lång tid du kan vänta med specifika insatser. En besiktning kan kosta runt 10 000 kr vilket kan låta mycket men den informationen du får kan också spara dig stora summor i framtiden. Dessutom har de rätt instrument för att undersöka sådant som du själv har svårt att ta reda på, såsom status på rörsystem och elanläggningar.

Lägg undan pengar

Med din underhållsplan kan du räkna ut ungefär hur mycket pengar du behöver för att ta hand om huset. Tänk på att ju tidigare insatserna görs desto billigare brukar det bli i slutändan eftersom du ofta kan undvika mer omfattande reparationer. En utgångspunkt kan vara att lägga undan 2000 kr i månaden som är avsedda enbart för utgifter som rör underhållet av ditt hus. Starta ett “renoverings”- eller “underhållskonto” som en säkerhet när du snabbt behöver åtgärda något hemma och se till att det alltid finns pengar att hämta för akuta insatser. Se det som en bonus om du inte använder allt utan får lite över, alltså hellre för mycket än för lite.

Prioriteringar

Se till att ange prioritetsordningen för åtgärderna i din underhållsplan. Tänk på att funktion går före estetik och att åtgärda ett tak som börjar läcka eller att måla om en sliten fasad är viktigare än att byta ut köket eller tapetsera om vardagsrummet. Om ditt hus blir mögel- eller fuktskadat hade du kanske behövt pengarna som gick till designköket för att rädda ditt hus från allvarliga skador. Med en underhållsplan hade detta kunnat undvikas i god tid och du hade kanske kunnat lägga undan pengar för både takläggning och byte av kök enligt planerna.

Exempel på underhållsplan

Så här kan en underhållsplan se ut. Lägg till de specifika kostnaderna för varje insats så kan du utefter denna göra en kostnadskalkyl och ta reda på hur mycket pengar som du måste spara för att underhålla ditt hus.

ÅtgärdFörsta insats årTidsintervallPrioritet
Måla om fasad202510 årHög
Takomläggning203525 årHög
Stambyte/renovering av rör204530 årHög
Ny värmepump204020 årHög
Fönsterrenovering20212 årMedel
Fönsterbyte205040 årMedel
Underhåll takplåt202310 årMedel
Renovera kök202530 årLåg
Byta ut vitvaror202810 årHög

Att tänka på

En plattsättare lägger kakel på golv

Vissa insatser kanske kräver en byggställning på huset och då kan det vara klokt att göra dessa åtgärder under samma period för att spara pengar i utgifter för hyran av ställningen liksom tid för montering och nedmontering. Likaså kan du försöka få en idé om när på året det passar bäst att göra vilken åtgärd för att undvika att målningen hamnar när det är alltför regnigt eller kallt ute.

Tänk på att marknadspriserna ändras med tiden och om du kan få en uppfattning om när det bör vara bra läge att investera i exempelvis vitvaror eller takpannor så kan du försöka spara extra pengar också här. Vi rekommenderar att du tar kontakt med olika firmor och återförsäljare och försöker få in flera offerter innan du lägger in kostnaderna i kalkylen. Det kan skilja sig mycket mellan olika aktörer.

Arbetskostnader

Mycket av arbetet kan du kanske göra själv men ibland är det oundvikligt att anlita en yrkeskunnig, speciellt när du saknar de redskap och verktyg som krävs för vissa åtgärder. Det kan också dyka upp akuta problem på vägen och det är en god idé att alltid ha en buffert när du behöver professionell hjälp. För att utföra elinstallationer liksom VVS-arbeten krävs behörighet och därför måste du vända dig till auktoriserade företag enligt lag. Tänk på att du kan utnyttja ROT-avdraget när du anlitar företag vilket gör att du kan spara lite extra på arbetskostnaderna.

Mindre underhållsarbeten

Förutom de stora underhållsarbeten som ett husägande kräver finns förstås de små vardagliga arbetsuppgifterna, såsom trädgårdsarbete och snöskottning. För detta behöver du utrustning, redskap och verktyg såsom gräsklippare, skottkärror och spadar. Dessa utgifter beskrivs ibland som dolda då de kan vara lätta att glömma i din totala kostnadskalkyl. Utöver detta finns förbrukningsvaror som är återkommande och oundvikliga utgifter för dig som underhåller hus eller trädgårdar och som du snabbt märker att du bör ta med i beräkningarna, inte minst trädgårdsredskap för den som investerar mycket tid till trädgårdsskötsel.