Kostnader för att byta värmesystem

värmepumpsinstallatör monterar luftvärmepump

Om du vill byta värmesystem beror kostnaden ofta på de förutsättningar som finns för ditt hus. Faktorer som också spelar roll är var du bor och vilken sorts värmekälla du väljer. Anledningen att byta värmesystem är oftast att minska på de årliga driftskostnaderna samtidigt som husets värde kan stiga.

Att byta värmesystem är dock inget som går snabbt eller brukar inte vara speciellt billigt, dessutom ska det nya systemet hålla i väldigt många år. Det finns alltså en hel del att tänka på och i den här artikeln går vi igenom vad du bör tänka på, vilka olika typer av värmesystem som finns att välja mellan och vilket pris det kan bli när du byter värmesystem.

Tänk på det här när du ska byta värmesystem

När du vill byta värmesystem bör du tänka långsiktigt. Det som du inte kostar på dig idag kan längre fram bli negativt kännbart och därför bör du titta på olika alternativ och priser, och väga in både de miljömässiga och ekonomiska aspekterna. En bra idé är att ta kontakta med en energi- och klimatrådgivare i kommunen där du bor. Det kan vara en bra idé för att kunna reda ut vilket uppvärmningsalternativ som kan passa bäst just där ditt hus finns. Dessa rådgivare ger både kostnadsfria och opartiska råd samt att de känner till de lokala förhållandena. Ofta kan de också ge tips på referensanläggningar för att du ska kunna se själva systemet och hur det fungerar i verkligheten.

Värmepumpar är av stort intresse

Många är idag intresserade av olika typer av värmepumpar då dessa är effektiva värmesystem som återanvänder förnybar energi. Miljön är en viktig aspekt för många. Det du bör tänka på är att alla uppvärmningssystem inte passar för alla hushåll. Inköps- och installationskostnader kan också variera väldigt mycket men det kan vara bra att ha något pris att utgå ifrån.

Olika uppvärmningstekniker

ett villaområde

Bergvärme och jordvärme innebär ett djupt hål som borras på din tomt. Jordens inre värmer sedan upp vatten som i sin tur kommer att värma upp huset med hjälp av ett vattenburet system. Jordvärme är inte lika vanligt och innebär nästan samma sak förutom att värmen tas upp från ett bredare område en liten bit under markytan. Det här uppvärmningssystemet kräver väldigt lite underhåll, är mycket miljövänligt och effektivt. Nackdelen är att det krävs tillstånd från kommunen samt att det är en stor investering.

Pris: 120 000-160 000 kr för bergvärme och 100 000-150 000 kr för jordvärme

Frånluftsvärmepump fungerar som så att den återanvänder varmluften som finns i bostaden, både till uppvärmning och till varmvatten. Den här sortens uppvärmningsteknik kräver inga tillstånd och om du redan har en mekanisk ventilation blir det ganska billigt. Nackdelarna är att den behöver kompletterande värmekälla och kräver även en del underhåll, som byte av filter. Däremot är den mycket miljövänlig.

Pris: 30 000-50 000 kr för både värmepump och installationen.

Luftvärmepumpen använder värme från luften utomhus för att värma upp luften som finns inomhus. Den här tekniken är billig och även effektiv på öppna ytor. Den är ett bra komplement till direktverkande el. Den är också relativt miljövänlig men täcker inte riktigt hela värmebehovet. Luftvärmepumpen fungerar inte jättebra i större hus som har flera rum och ger inte så mycket värme när det är kallt ute.

Pris: 15 000-30 000 kr

Luft/vattenvärmepumpen fungerar som så att den använder värme från luften utomhus för att värma upp vatten till elementen. Den är ganska effektiv, lätt att sköta själv efter installationen och är relativt miljövänlig. En nackdel är dock att den inte ger någon värme när det är väldigt kallt ute.

Pris: 80 000- 130 000 kr

Pellets, ved eller flispannan innebär att du eldar något av dessa i en panna och värmen fördelas sedan via ett vattenburet värmesystem. Den här metoden är väldigt billig, speciellt om du har tillgång till egen ved. Det är också lätt att justera både förbränningen och värmen. Beroende på pannans effektivitet är den väldigt miljövänlig. Nackdelar med den här tekniken är att den kräver en hel del, antingen genom leverans av pellets och flis eller genom framskaffande av ved, eldning och även underhåll av pannan.

Pris: 50 000-80 000 kr

Solpaneler har blivit mycket populärt, dessa sitter antingen på huset eller tomten och samlar in solvärme till en så kallad ackumulatortank eller varmvattenberedare. Den här metoden är väldigt energieffektiv under den delen av året när det är mycket sol, den är ett bra komplement till andra system. Det kan också krävas bygglov för att använda solpaneler men den här tekniken är den absolut mest miljövänliga, beroende på vad den kompletteras med såklart.

Pris: 70 000-120 000 kr

Den ekonomiska aspekten

För att kunna avgöra lönsamheten för de olika alternativen för uppvärmning behöver du tänka på flera faktorer. Du behöver exempelvis jämföra själva investeringskostnaden mot själva driftskostnaden av uppvärmningen. Tänk också på de olika kostnaderna som tillkommer, exempelvis när delar eller hela systemet behöver bytas ut. Hur mycket underhåll och tillsyn kommer att behövas? Behövs det utföras stora ombyggnationer för värmesystemet och ventilationen? Kom också ihåg att valet av värmesystem kommer att påverka värdet av huset.

Tips när du ska byta värmesystem

Det är en bra idé att läsa på om de olika teknikerna och vilken som kan passa bäst för just ditt hus. Kom också ihåg att arbetskostnaderna är ROT-berättigande så att du tar med detta i beräkningen. Det första du kan göra är att kika på det värmebehov som ditt hus har idag. På så vis kan du lättare avgöra vad du vill minska på samtidigt kanske välja ett miljövänligare alternativ. När du sedan ska ta reda på vilka priser som gäller är det till fördel att ta in offerter från åtminstone tre leverantörer. Glöm inte bort att du alltid kan ta hjälp av energi- och klimatrådgivningen, Energimyndigheten, energibolag, leverantörer och branschorganisationer om du är osäker och vill ha mer information.