Kostnad för att anlägga gräsmatta

Hund springer på gräsmatta

Skulle du vilja ha en friskt grön gräsmatta att vila ögonen på hemma i trädgården? Få saker slår en tidig promenad på daggvått, mjukt gräs med morgonkaffet i handen. Den starten på dagen får du om du lyckas med din gräsmatteanläggning. Här går vi igenom de vanligaste tillvägagångssätten för att få till en vacker gräsmatta hemma på tomten. Du får också redskapen för att själv kunna ta reda på vilka förutsättningar just din trädgård har.

Förutsättningar för att anlägga gräsmatta

Innan du tar beslutet om huruvida du ska så din egen gräsmatta eller köpa färdig gräsmatta på rulle bör du ta reda på vilka förutsättningar din tomt har. Vissa tomter kräver så pass mycket förarbete inför en grässådd att det kan vara värt att köpa en färdig rulle, både rent ekonomiskt och med tanke på tiden det tar.

För att ta reda på förutsättningarna för de olika tillvägagångssätten kan du titta närmare på vilka markförhållanden som råder. Fundera över frågor som:

  • I vilket läge ska du ha gräsmattan? Vilket gräs som du ska välja beror på om läget är skuggigt, soligt, blåsigt eller ligger i lä.
  • Hur blött är det i området? Olika förhållanden kräver olika förarbeten. Om det råder sankmark behöver åtgärder göras för att gräsmattan inte ska dränkas när snön smälter på våren. På samma sätt krävs en viss typ av förarbeten om marken och dess läge är väldigt torrt.
  • Hur jämn är marken? Om du ska anlägga gräsmattan i ett gropigt område kan du behöva lägga tid och pengar på att jämna ut marken, antingen för hand eller genom att hyra in en grävmaskinist.
  • Är marken kompakt eller lucker? Om tunga fordon har kört på området eller om det finns en väl upptrampad stig kan du behöva luckra upp jorden för att en sådd ska fungera. Ofta krävs en omgrävning av området. Om du har lerjord på tomten är det bäst att du gräver om den på hösten, innan lerkakorna fryser till ordentligt.

När du har svarat på frågorna och vet hur dina förutsättningar ser ut kan du läsa på om de olika möjligheterna. Utifrån det kan du sedan ta ett beslut baserat på både arbetstid, kostnad och hur snabbt du vill att din gräsmatta ska bli klar.

Rulla ut färdig gräsmatta

Anlägga gräsmatta

Att rulla ut färdig gräsmatta är förstås det snabbaste sättet att få en fin och frodig gräsmatta. Men det arbetet är inte alltid helt smärtfritt och priset för gräs på rulle är mycket högre än priset för gräsfrö. Man brukar räkna med att gräsmatta på rulle kostar cirka 30 kronor per kvadratmeter. Beroende på vilka markförhållanden som råder kan det också fortfarande krävas en del förarbete.

Det finns olika sorters rullgräs att välja mellan. De olika sorterna är anpassade för olika förhållanden. Om du ska ha gräsmattan i ett soligt läge kan du välja en sort som håller för stark sol, medan du kan välja en som tål väta om marken är lite sank.

När du har fått hem ditt rullgräs är det viktigt att du så fort som möjligt får ut det på marken. Förmultningsprocessen startar snabbt när rullarna är paketerade på varandra. Om du låter för lång tid passera kan gräset som lagras i mitten dö.

När du sedan har rullat ut din färdiga gräsmatta är det bäst om du trycker till den för att rötterna ska få kontakt med underlaget. Det förenklar etableringsprocessen. Sedan behöver du hålla gräset fuktigt i ungefär två veckor för att det ska kunna etablera sig ordentligt. Du kommer alltså inte undan vattningen för att du köper färdig gräsmatta, utan måste komma ihåg att ge dig ut med vattenslangen varje dag. Passa på att rulla ut din gräsmatta en mulen eller regnig dag för att slippa en del av vattningen.

Så egen gräsmatta

En hand som håller upp en grästuva

Om du väljer att så din gräsmatta själv får du vänta omkring två månader innan du kan använda den. Samtidigt är det avsevärt mycket billigare än att köpa gräsmatta på rulle. Om du inte har bråttom kan du alltså hålla kostnaderna nere genom att välja att så själv. Precis som med färdig gräsmatta på rulle kan du välja mellan olika sorters gräs. Vilken sort du ska välja beror på vilka markförhållanden du har.

Det är enkelt att så egen gräsmatta. Börja med att vattna ytan ordentligt. Sprid sedan ut fröna jämnt över marken. Du kan göra det för hand eller med hjälp av en såvagn. Platta sedan till fröna så att de har kontakt med underlaget.

Planera in själva sådden till en mulen eller regnig dag, eller allra helst till en längre regnig period. Då slipper du vattna så mycket för hand och sparar en hel del tid. Sådden måste nämligen hållas fuktig hela tiden från att du har sått gräset. Om det inte regnar rikligt måste du vattna varje dag i flera veckor.

Anlägga gräsmatta – kostnad och jämförelse

Det som du förlorar i högre pris när du köper färdig gräsmatta på rulle, vinner du i tid. Tvärtom gäller när du köper gräsfrö. Här kan du titta på ett par enkla prisexempel för att få en idé om hur stor kostnad för att anlägga gräsmatta du bör räkna med i din budget. I båda alternativen ingår utjämnande markplanering med jord.

Kostnad för gräsmatta på rulle

Det dyraste alternativet är att köpa färdig gräsmatta på rulle. Det kostar cirka 30 kronor per kvadratmeter. Om du ska anlägga en gräsmatta på 100 kvadratmeter får du alltså räkna med att behöva lägga omkring 3 000 kronor på gräset.

Kostnad för att så egen gräsmatta

Om du sår din egen gräsmatta blir det billigare. Räkna med att gräsfrö kostar mellan 1 och 5 kronor per kvadratmeter, beroende på vilken sort du väljer. Om du ska anlägga en gräsmatta på 100 kvadratmeter kostar gräset alltså mellan 100 och 500 kronor.

Räkna också med att behöva köpa ungefär en kubik jord per 10 kvadratmeter. Den grundläggande planeringen och markarbetet är egentligen det absolut viktigaste vid anläggning av ny gräsmatta. Huruvida du väljer att göra grundarbetet själv eller inte, påverkar självklart också kostnaden. Om du väljer att anlita en entreprenör för markplaneringen får du lägga till eventuella kostnader för omgrävning, utjämning och dränering.