Byggnadskredit – en alternativ finansiering

Kvinna på banken informerar om möjliga lånalternativ.

När du ska bygga nytt finns byggnadskredit som en av lösningarna för finansiering. Eftersom ditt blivande hus endast finns i teorin kan banken inte bestämma storleken på ett eventuellt bolån eftersom det utgår från värdet på huset. Om du däremot redan bor i ett hus och endast vill bygga ut eller bygga nytt på tomten kan det vara fördelaktigt att låna på din nuvarande bostad eftersom du normalt betalar lägre ränta och avgifter på ett vanligt bolån. Du kan lägga om din kredit till ett bolån efter att ditt byggprojekt är genomfört och du måste inte nödvändigtvis göra det i samma bank där du har byggnadskrediten. Fördelar med byggnadskredit är att du endast betalar ränta på de pengar du faktiskt använder och att amorteringen startar först efter att ditt hus är färdigbyggt.

Regler och villkor

Innan du går till din långivare för att ansöka om byggnadskredit ska du ha fått bygglov beviljat hos din kommun så länge bygget överskrider de 25 m2 (från den 1 mars ändras bygglagstiftningen till 30m2) som är gränsen för att räknas som ett Attefallshus vilket endast kräver en anmälan och startbesked. Med ditt bygglov samt en produktionskostnadskalkyl med kostnader för material, anslutningar och exploateringar kan du känna dig redo för att kontakta din bank och ansöka om byggnadskreditivet.

Du behöver även ha en ordnad ekonomi och vara kreditvärdig eftersom alla banker gör en kreditupplysning i ditt namn som en primär säkerhetsåtgärd. Avgifter och villkor är individuella och kreditavtalet upp till förhandling. Ju bättre planering och förberedelser för ditt byggprojekt desto bättre chans att få ett fördelaktigt erbjudande. Många av bankerna kräver totalentreprenad, d.v.s. att hustillverkaren ansvarar för både projekteringen och utförandet av bygget. Detta inkluderar material, arbete och avtal med underleverantörer.

Ränta och avgifter

I de allra flesta fall är räntan högre på byggnadskrediten än på vanliga bolån. Den är individuell och bestäms efter förhandling med din långivare. Om du redan har affärer hos banken är chansen för en låg ränta större. Andra faktorer som spelar in är det finansiella läget på marknaden och vilken ekonomisk säkerhet du kan ge. Enligt uppgifter ligger räntan normalt mellan 3 % och 4 % men det finns exempel på räntesatser ända upp till 6 %.

Du måste även ta andra kostnadsfaktorer i beaktande, såsom uppläggningsavgiften som skiljer sig mellan bankerna och brukar ligga mellan 4000 kr och 6000 kr. Det behöver inte vara just din bank som ger dig det bästa erbjudandet och vi rekommenderar att du jämför med flera olika långivare innan du bestämmer dig. Vissa banker tar ut avgifter för handläggning liksom ändringar i byggnadskrediten och andra har lägre uppläggningskostnad men med mindre chans att kunna ändra avtalet i efterhand.

Långivare

På bankens hemsida kan du läsa mer om deras upplägg för byggnadskredit men för att veta exakt hur mycket du måste betala behöver du ta kontakt med banken och be om en offert. Alla stora banker i Sverige erbjuder byggnadskredit men har olika utformningar och krav i sina avtal. Vissa banker har regionala avtal med husföretag och om du väljer att anlita dessa kan du få lägre kostnader för dina lån. Detta upplägg kräver ofta att det anlitade husföretaget måste stå för projektering och utförande, en så kallad totalentreprenad. Om du planerar att själv vara delaktig i utformningen av ditt bygge eller anlita flera olika aktörer kan detta påverka dina chanser till byggnadskredit.

Länsförsäkringar erbjuder byggnadskredit med individuella krav och avgifter och därför kan vi inte specificera kostnaderna. Det är upp till förhandling och beror på varje specifikt fall. För att få tillstånd till krediten krävs oftast fullständiga ritningar och materialbeskrivningar, speciellt vid mer omfattande byggen.

Danske bank har normalt en uppläggningsavgift på 4500 kr men denna avgift kan utebli hos regionala kontor med erbjudanden om byggnadskredit kopplade till avtal med specifika husföretag. Övriga avgifter är individuella och upp till förhandling.

Swedbank tar 0,25 % av kreditvärdet i uppläggningsavgift med ett tak på 6000 kr. Banken gör en förhandsvärdering av din blivande fastighet och detta fungerar som säkerhet för byggnadskrediten. Beroende på hur stort värdet är bestäms hur mycket banken är beredda att låna ut. De kräver också andra uppgifter såsom ritningar samt kostnadskalkyler för produktionen.

Nordea erbjuder gratis uppläggning men har istället en handläggningsavgift på 4000 kr. Övriga kostnader är individuella och skiljer sig mellan kontor och förhandlingar.

SEB har en uppläggningsavgift på 4000 kr och ställer krav på en egen insats motsvarande 20 % av krediten. Utöver byggnadskrediten tilldelas också ett byggkonto med en begränsad summa pengar som du kan disponera över själv. Du betalar ränta på dina utlägg och måste spara alla kvitton och fakturor för att styrka dina betalningar.

Handelsbanken tar 4500 kr i uppläggningsavgift samt en besiktningskostnad på 750 kr. Även här skiljer sig ränteavgifter och övriga avgifter mellan avtalen och de uppmanar till tidig kontakt för att se över dina möjligheter till att bli beviljad byggnadskredit.

Från byggnadskredit till bolån

Hus på ena sidan, pengar på andra sidan.

Efter din kredit, som ofta har sin gräns vid ett år, kan du få ditt hus besiktigat, försäkrat och värderat för att kunna lägga om dina skulder i ett vanligt bolån. Detta ger dig normalt bättre ränta under amorteringen. Du kan låna upp till 85 % av värdet på huset och om du har möjlighet, lägga in en högre kontantinsats och låna till lägre procentsatser vilket är fördelaktigt eftersom du minskar den årliga amorteringen och således också kostnader i ränta. Beroende på vilken amorteringsplan eller bindningstid du har på lånet blir räntesatsen olika hög. Lägst ränta får du oftast om du betalar av lånet inom 5 år.